Geenifoorum 2016, 9.-10. juuni, 2016
-   Avaleht   -   Esinejad   -   Programm   -   Minisümpoosium arstidele   -   Näitus   -   Osalemistingimused   -   Osalejad   -   Eelmised foorumid   -
-
in english

-
Korraldajad:
-

Tartu Ülikool
BBMRI
BBMRI-ERIC
Eesti Geenikeskus
 
-
Sponsorid:

Tartu - heade mõtete linn

Bioanalys
 

-
Kontakt:

  Eesti Geenikeskus
  geneforum2016@gmail.com
 
- -
news
- - -
-
-
-

Geenifoorum 2016

9.-10. juuni 2016, Tartu

Geenifoorum 2016 on interdistsiplinaarne teaduskonverents, mis koondab Tartusse valdkonna juhtivad eksperdid Euroopast ja Põhja-Ameerikast.

Kuuteistkümnendat korda Tartus toimuval kõrgetasemelisel rahvusvahelisel konverentsil tutvustatakse vahetult uuemaid teadussaavutusi geneetikas, genoomikas ja biomeditsiinis ning kirjeldatakse nende praktikasse rakendamise võimalusi.

Konverentsi alapealkirjaks on "Personaalne genoom - uus tasand genoomikas". Konverentsil käsitlemist leidvate teemade ring on lai, ulatudes personaalsetest genoomidest soolebakterite genoomideni ja käsitledes antud informatsiooni mõju tervisekäitumisele üldisemalt. Lähemat tutvustamist leiavad reproduktiivmeditsiin ning vaimsed võimed, viimase puhul just uudsed viisid selle kaardistamiseks - näiteks erinevad veebirakendused või mängud mobiilis. Käsitlemist leiab läbimurdeline CRISPR-Cas9 tehnoloogia, mis on muutnud DNA mutatsioonide uuringuid tundmatuseni. Ühtlasi hõlmab konverentsi programm ettekandeid, mis käsitlevad biopankade rolli ravimiarenduses ning akadeemia ja tööstuse vahelist koostööd üldisemalt.

Konverentsi raames toimub näitus, millest on oodatud osa võtma kõik valdkonnaga seotud firmad ja organisatsioonid Eestist ja väljastpoolt.

Geenifoorum 2016 jätkuüritusena toimub 11. Juunil minisümpoosium "Personal Genomes - The Public Health Perspectives", mis on suunatud eelkõige arstidele ja meditsiinitudengitele. Minisümpoosiumi korraldab Tartu Ülikool koostöös Lausanne'i Ülikooli ja Helsinki Ülikooliga projekti ePerMed raames. Kõnealune projekt on Euroopa Komisjoni poolt finantseeritud initsiatiiv aastateks 2016-2018, mille eesmärk on Soome ning Šveitsi kolleege kaasates laiendada Eesti arstide ja teadlaste meditsiinigenoomika alaseid teadmisi ja koostöövõimalusi.

Suur osa minisümpoosiumi esinejatest on ise praktiseerivad arstid ning ettekannete eesmärgiks on näidata arstkonnale genoomika rakendusvõimalusi igapäevases meditsiinis ning tuua näiteid juba kasutusel olevatest lahendustest, kuidas molekulaarseid vahendeid igapäevases arstiabis kasutada. Minisümpoosiumil osalemine on tasuta.

Nii Geenifoorumil kui minisümpoosiumil osalejatel on võimalik saada täiendõppepunkte kuulatud ettekannete mahus ja vastav tunnistus, mille väljastab TÜ Arstiteaduskonna Täiendõppekeskus.

Olulised kuupäevad:

  • Soodusregistreerimine: kuni 20. mai 2016
  • Hiline registreerimine: alates 21. maist 2016
  • Registreerimise lõpp: 5. juuni 2016

Teaduslik konverentsi programmikomitee:

  • Tõnu Esko (programmikomitee juht)
  • Andres Metspalu
  • Jaak Vilo
  • Mait Metspalu
  • Sulev Kõks